- A központi és integrált adatbázis alapján egységes, igényes megjelenésű és a cég arculatának megfelelő dokumentumok (közüzemi szerződések, számlák, ügyfél- tájékoztatók, katalógusok stb.) nyomtathatók az ügyfelek részére.

- Belső használatra készíthetők katalógusok a közterületi adatok, árjegyzékek, kódkészletek, szervezetek, dolgozók, tervezők, kivitelezők stb. adatai alapján.

- Statisztikák, kimutatások, a felhasználói igény szerint egységesen működő és paraméterezhető „gumilekérdezések", melyek eredményei kívánság szerint és személyre szólóan kerülnek tárolásra. Ezek ismételt futtatással tovább bővíthetők, szükség szerint szűkíthetők, eldobhatók.

- Minden - számítógépes dokumentációval leírt - ügyfélszolgálati tevékenységi fázishoz (érdeklődés, fogyasztási hely kialakítása, fogyasztásszámlázás, munkavégzés, reklamáció stb.) felhasználói igények szerint beállítható adattartalommal, rendezettséggel, összegfokozatokkal úgynevezett „beégetett” kimutatások vehetők igénybe.

- A kimutatások és statisztikák adatköre, részletessége, elérhetősége ügyintézői és vezetői szintektől függő.


Rugalmasan leszabható jogosultságkezelés
- Kialakítható szerepkörök (felhasználói csoportok) az egyes szervezeti egységek rendszerhasználati profiljának megfelelően, vagyis menüpontok, adathalmazok elérhetősége és ezeken belül a végrehajtható tranzakciók (olvasás, felvétel, módosítás, törlés) engedélyezése.
- Jogosultságmásolás és utólagos finomítás a hasonló felhasználói profilok kialakításához.
- Jelszóval védett, egyedi felhasználók felvétele a dolgozói törzsadatok alapján, majd ezek szerepkörökhöz való hozzárendelése és a belépési-statisztikai adataik nyilvántartása.
- Kimutatások a rendszer szerepköreiről, azokhoz rendelt felhasználói személyekről és rendszerhasználati adataikról.

Adatbázis változások szelektív naplózása
- Rendszerfelügyelő által a naplózás körébe bevonandó adathalmazok kijelölésének lehetősége. Felvétel, törlés teljes adattartalommal történő naplózásának beállíthatósága, a kiválasztott adathalmaz összes adatának (a tábla összes oszlopának) vagy csak a szükségesek kijelölése a naplózásra (paraméterezés).
- Adatváltozások személyekhez rendelt, dátummal, idővel és az adat módosítás előtti-utáni tartalmával, a munkavégzés helyének értelmezett számítógép azonosítójával történő nyilvántartása. Szükség esetén a naplózás átmeneti felfüggesztési lehetősége.
- Paraméterezhető lekérdezés az adatváltozások naplózásáról az adatfelelősség tudatosságának, visszakereshetőségének, számonkérhetőségének biztosításához (ki, mikor, honnan, melyik adathalmazban, mely adatot, miről, mire változtatott).

Paraméterezhető archiválások
- Archiválás szükségességének ellenőrzése a kiválasztható állomány átvizsgálásával beállítható feltételek szerint, statisztikakészítés az érintett adathalmaz nagyságáról.
- Archiválás végrehajtása (kiemelés az aktív állapotból).
- Az inaktív adathalmazban tárolt archív adatok szükség esetén, paraméterezhető módon történő megtekintése.

A rendszer működésével kapcsolatos észrevételek kezelése
- A rendszer működtetésével kapcsolatos észrevételek, javaslatok, bejelentések és a programhibák elektronikus regisztrálása.
- Az észrevétel jogosságának rendszergazda által történő jóváhagyása vagy elutasítása, majd a jóváhagyott észrevétel fejlesztőkhöz történő elektronikus továbbítása.
- Felhasználói szintű elfogadás, fejlesztés, javítás vállalt és tényadatainak kimutatása.

A programrendszer verzióváltási adatainak nyilvántartása
- A módosított és új programmodulokra vonatkozó, rendszerüzemeltetési apparátusnak szóló információk az éles környezetbe történő áttöltéséhez.
- A módosítás okának, végrehajtásának és érvénybelépés dátumának nyilvántartása.
- A változások kinyomtatása.

Vissza az IRKA főoldalra
<- vissza az IRKA főoldalra - [ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 oldal ]