- Bejárási útvonalak kezelése, leolvasókhoz rendelése.

- Mérőórák leolvasásának előkészítése, leolvasási listákkal, kézbesítendő számlákkal és azok számára csekkekkel, akik nem átutalással fizetnek.

- Készpénzfizetés elfogadása, pénztári befizetések végrehajtása és adataik könyvelése.

- Leolvasott adatok hatékony rögzítése, ellenőrzése, korrekciója, mérőhelyeken történő időrendi tárolása.


- Különféle típusú számlák kezelése, úgymint előleg- vég- és jóváíró számlák, mindezek stornói, postai feladójegyzék előállításával, egyedi számla készíthető a számla tételeinek árjegyzékekből történő beválasztásával.

- Szolgáltatási, szerelési munkák esetében munkalap alapján vagy a lízingszerződések alapján számlagenerálás és csekkel együtt történő nyomtatás (előleg, részlet, maradványértékek automatikus számítása).

- Mérőórák leolvasása alapján automatikusan készülő számlák a leolvasási adatok, a szerződés tárolt adatai, a változtatható tarifatáblázatok alapján, év végi, közbenső, záró elszámolás lehetőségével.

- Eredeti, másodlat és másolat APEH-előírások szerinti nyomtatása lézer- és mátrix nyomtatókra egyaránt.


- A központi ügyfélszolgálathoz, a diszpécserközpontba vagy a területi osztályokhoz érkező kérdések, üzemzavarokkal, reklamációkkal, közérdekű és egyéni panaszokkal kapcsolatos bejelentések fogadása, nyilvántartása.

- A bejelentések megválaszolásra, elhárításra, kivizsgálásra, ügyintézésre továbbítása elektronikus úton.

- Ügyintézések határidő-figyelése.


- Burkolatbontások helyének, okának (üzemzavar, beruházás stb.), keletkezési dátumának, a bontást végző adatainak kezelése.

- Önkormányzati engedélyeknek, azok hatályosságának, esetleges meghosszabbításának, területfoglalási illetékeinek nyilvántartása.

- Egy bontási területhez tartozó gödrök előzetesen becsült és a bontás-helyreállítás során ténylegesen lemért fizikai méreteinek, talaj- és burkolat anyagainak, helyreállítási dátumának és a helyreállítást végző szervezet vagy alvállalkozó. adatainak kezelése


- Postai irányítószámokkal azonosított települések a rendszert használó közművállalat szolgáltatási területeinek és az azon kívülieknek megkülönböztetésével.

- Irányítószámokhoz rendelt közterületek azonosítóval ellátott és részletes leíró adatokkal meghatározott kezelése (körút, út, utca, tér, páros/páratlan oldal, házszámokkal definiált szakaszhatár, utcanév változások követése, régi, új).

- Mérők, nyomásszabályzók, átszámítók, kerülő vezetékek, egyéb műtárgyak, fogyasztói készülékek műszaki-, teljesítmény-, eredet-, szabványadatai, osztályba sorolással.

- Törzsszámmal, névvel, szervezettel és további leíró adatokkal azonosított dolgozók kezelése, melyet a számítógépes dokumentumokban előforduló, valamennyi aspektusból beválasztani kívánt dolgozói adat ellenőrzésére használ a rendszer (pl. fogyasztói bejelentést, reklamációt ügyintéző, ellenőrző, munkavégző stb.).

- A tervezők, kivitelezők egyértelmű azonosíthatóságát biztosító alapadatok kezelése (név, cím, telefon, engedélyekre vonatkozó és minősítési adatok) melyeket a tervbefogadásnál, és a műszaki ellenőrzésnél használ a rendszer.

- Árjegyzékek egységes kezelése (normázott, egyszerű cikk-alapú, stb.), jóváhagyott (aktív) és módosítás alatti (háttér) állapotok egyidejű kezelése.

- Adatszótár kezelése a rendszerben előforduló összes - csupán kódolt értékkészlettel és szöveges értelmezéssel rendelkező - elemi adattal, a különböző számítógépes doku-mentációkon való mezőszintű ellenőrzéshez.

Vissza az IRKA főoldalra
<- vissza az IRKA főoldalra - [ 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 oldal ]